Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Αιτήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για 6 προπτυχιακά (3.900 θέσεις) και 25 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (3.800 θέσεις) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του Διαδικτυου έως 10 Δεκεμβρίου.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, στην πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (www. eap.gr έλεγχος σειράς κατάταξης), τα........ οποία θα είναι στη διάθεση του Τύπου.
Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31 η Δεκεμβρίου 2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα και μόνο ένα εκ των προηγούμενων προγραμμάτων.
Πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε προγράμματος.
Προσοχή! Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν πως πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξουν.
Το ΕΑΠ δεν θα δεχτεί έντυπες αιτήσεις συμμετοχής. Η εκδήλω ση υποψηφιότητας θα γίνει μόνο με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ και με τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής φόρμας.
Γι' αυτό οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν στο ΕΑΠ.
Έντυπες αιτήσεις είναι άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μόνο μία αίτηση προκειμένου να εισαχθεί στο ΕΑΠ (ανεξαρτήτως κατηγορίας ή προγράμματος).

(Ελεύθερος Τύπος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή