Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΕΓΈΝΕΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΑΕΚ) - ΤΟΠΙΚΑ & ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΑ!

Αγωνιστική Ενότητα Καθηγητών για Παρέμβαση
στη Δυτική Ελλάδα
Διακήρυξη αγωνιστικής ενότητας και Κάλεσμα

«Και ενώ οι τριάκοντα (τύραννοι) εξελέγησαν υπό τον όρο να συντάξουν νόμους σύμφωνα με τους οποίους  θα κυβερνούσαν, αυτούς διαρκώς ανέβαλαν να τους συντάξουν […] αλλά τη βουλή και τις άλλες αρχές συγκρότησαν όπως φαινόταν καλό στους ίδιους...»,
Ξενοφώντα Ελληνικά Β. ΙΙΙ, 11
Εισαγωγικά
Η ολομέλεια των αυτόνομων σχημάτων με αναφορά στις Αγων. Παρεμβάσεις της Δ.Ε. στη Δυτική Ελλάδα (με εκπροσώπηση από ΕΛΜΕ Ηλείας, Α΄και Β΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, Α΄ και Β΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας) συνήλθε την Μ. Δευτέρα, 25-04-2016, στα γραφεία της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας, στην Πάτρα. Κεντρικό θέμα η δημιουργία και συγκρότηση στενότερων πολιτικών, συνδικαλιστικών και οργανωτικών...