Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Ο παλιός συνδικαλισμός πέθανε, ενώ ένας νέος γεννιέται Συμπεράσματα και διαπιστώσεις, του Δημήτρη Κατσορίδα

Η ταξική συνείδηση των δυνάμεων της εργασίας δεν υπάρχει έτσι και αλλιώς, λόγω της εργασιακής εκμετάλλευσης ούτε λόγω της χειροτέρευσης της κοινωνικής κατάστασης (π.χ. φτώχεια, ανεργία, μετανάστευση κλπ.). 

Ένα πρώτο συμπέρασμα, που μπορούμε να εξάγουμε, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις έρευνες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ όσο και την Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση (2017), είναι πως παρ’ ότι το μέγεθος της μισθωτής εργασίας, ως...

Η «Μεγάλη Παρασκευή» του Αγρινίου

Το 2017 είναι η πρώτη χρονιά, μετά από 73 χρόνια, που η Μεγάλη Παρασκευή συμπίπτει ημερολογιακά με την 14η Απριλίου. Το γεγονός αυτό για όσους γεννηθήκαμε στην πόλη του Αγρινίου και στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί καταγεγραμμένη ημερομηνία της συλλογικής ιστορικής και....