Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Τα 3+3 «παραδοτέα» του Υπουργείου Παιδείας

Του Χρήστου Κάτσικα
 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τα 3+3 «παραδοτέα» του Υπουργείου Παιδείας
Φόρτο «νομοθετικής εργασίας» ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας με τις διατάξεις για το αναθεωρημένο μνημόνιο, που υπέγραψε με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.
Ας δούμε, λοιπόν, τις «Οδηγίες» του ΟΟΣΑ για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (απόσπασμα από το συμπληρωματικό Μνημόνιο, σελίδα 27) με τις οποίες έχει συμφωνήσει το Υπουργείο Παιδείας: 
«Οι Αρχές (Υπουργείο Παιδείας) θα αντιμετωπίσουν τις συστάσεις της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από ένα στέρεο πρόγραμμα δράσης ως τον Μάιο του 2018. Μια προκαταρκτική έκθεση δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ τον Ιούλιο του 2017, το σχέδιο της έκθεσης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και η τελική έκθεση ως τον Απρίλιο του 2018».
 Σε συμφωνία με τους Θεσμούς, οι Αρχές, μέχρι τον Μάιο του 2018, θα πρέπει (κύρια παραδοτέα):