Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ‏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Στην Αιτωλ/νία ακούει κανείς;

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
των
Παναγιώτου Παναγιώτη, Διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας
Σκαρτσίλα Παναγιώτη, Διευθυντή του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας
Υποβάλλουμε την υπηρεσιακή μας παραίτηση από τη θέση των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων για...... προσωπικούς λόγους αξιοπρέπειας – συνείδησης - συναδελφικής αλληλεγγύης. 

Δεν επιθυμούμε πλέον να κατέχουμε τη θέση ευθύνης του Διευθυντή του Σχολείου και να ασκούμε διοικητικά καθήκοντα, γιατί έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι άσκησης των διευθυντικών και διοικητικών καθηκόντων μας σε σχέση με αυτούς της αρχικής μας επιλογής. 

Θεωρούμε πως η εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών στο διαμορφούμενο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον, μέσω της επικείμενης αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων, της αξιολόγησης - χειραγώγησης των εκπαιδευτικών και του έργου τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στο Διευθυντή: 

Οδηγεί στην αφαίρεση των δικαιωμάτων λήψης αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων ως συλλογικού οργάνου με την επιβολή αποφάσεων. 

Επιχειρεί τη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Μετατρέπει το ρόλο του διευθυντή από συνδιαμορφωτή και συνεργάτη της καθημερινής σχολικής διαδικασίας σε διαχειριστή με πανοπτικό γραφειοκρατικό έλεγχο.

Κατηγοριοποιεί σχολεία και συναδέλφους με όρους ανταγωνισμού και επιχειρηματικής λογικής. 

Μεταθέτει αποκλειστικά την ευθύνη για την κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος στον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Συρρικνώνει τη παιδαγωγική ελευθερία μέσα στο σχολείο, διαταράσσοντας τις συναδελφικές σχέσεις και πλήττοντας την αλληλεγγύη και, 

Υποβαθμίζει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, 

Θα συνεχίσουμε ως μαχόμενοι δάσκαλοι να υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Σχολείο της δημοκρατίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας, της παιδαγωγικής ελευθερίας, ενάντια στις αντιλαϊκές, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, μαζί με τους συναδέλφους μας, τους μαθητές μας και τους γονείς. 

ΚΕΡΚΥΡΑ, 20 Ιουνίου 2014 Οι δάσκαλοι

Παναγιώτου Παναγιώτης, Σκαρτσίλας Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή