Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία; Να εργάζονται οι νέοι για ένα χρόνο… δωρεάν!

Πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία; Να εργάζονται οι νέοι για ένα χρόνο… δωρεάν προτείνει, μεταξύ άλλων, εμπειρογνώμων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
Tων Μάριου Χριστοδούλου, Κώστα Τσάβαλου

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ)
 Π εραιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας σηματοδοτούν οι προτάσεις εμπειρογνώμονα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), για να αντιμετωπιστεί το μείζον κοινωνικό 
πρόβλημα της ανεργίας. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις… ρηξικέλευθες ιδέες διεθνών οικονομικών οργανισμών, η υιοθέτηση των οποίων οδήγησε στη σημερινή διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την κατάργηση κάθε......
«πλέγματος» προστασίας των εργαζομένων, ο ερευνητής του ΚΕΠΕ, διδάκτωρ Ιωάννης Χολέζας, προτείνει να καταργηθεί ο κατώτατος μισθός στους νέους για ένα χρόνο! Δηλαδή… εμπλουτίζει με τις προτάσεις του την πολιτική και τις ατυχείς επιλογές της κυβέρνησης Παπαδήμου, η οποία μείωσε τον κατώτατο μισθό των νέων έως 25 ετών στα 511 ευρώ (μικτά) και εκτίναξε την ανεργία στις ηλικίες 15-25 ετών στο 60%! Προφανώς τα 511 ευρώ είναι… πολλά και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση.
 Η πρόταση -σε περίπτωση που υλοποιηθεί- νομιμοποιεί και τη χωρίς αμοιβή μαθητεία, καθιστώντας τους νέους σκλάβους των εργοδοτών τους για ένα χρόνο έναντι… χαρτζιλικιού και χωρίς καμιά διασφάλιση για τη μελλοντική τους αποκατάσταση. Βολές δέχεται από τον κ. Χολέζα και ο ΟΑΕΔ, ο οποίος «χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση» καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες.
 Οι «10» προτάσεις του ΚΕΠΕ, το οποίο αποτελεί… δεξαμενή σκέψης για τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών, συνοψίζονται ως εξής:
 1. Κατώτατος μισθός: Κατάργηση του κατώτατου μισθού των 511 ευρώ για τους νέους έως ένα έτος από την πρόσληψή τους. Τούτο θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την επιχείρηση να τον/την προσλάβει αφού πρώτα κρίνει την καταλληλότητά του (βασικές γνώσεις, δεξιότητες).
 2. Κίνητρα αποδοτικότητας: Ενίσχυση της δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), με τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κ.λπ.).
 3. «Εξαγωγή» ανέργων: Δεδομένης της αδυναμίας των ελληνικών επιχειρήσεων να απορροφήσουν ανέργους, τα προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού κόστους απασχόλησης ίσως θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθούν σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, σε χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.
4. Επιδόματα: Αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συνταξιοδότηση.
 5. ΟΑΕΔ: Ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος οργανώθηκε στο πλαίσιο διαφορετικών οικονομικών συνθηκών από αυτές που επικρατούν σήμερα στη χώρα. Αποτέλεσμα είναι να αδυνατεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο έργο του (επιδοματική στήριξη ανέργων, λειτουργίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας, κτλ.).
 6. Παροχές: Διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των ανέργων με παροχή κινήτρων (π.χ. φορολογικές εκπτώσεις ή και επιδότηση ενοικίου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας, αν και όπου υπάρχουν.
 7. Δημόσιες εκτάσεις σε νέους: Παραχώρηση έναντι χαμηλού μισθώματος και με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια γεωγραφικών εκτάσεων του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν δημόσιες εκτάσεις, χωρίς όμως στην ουσία να πωληθούν. Βασικό κριτήριο, οι νέες θέσεις εργασίας και ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (περιβάλλον, τεχνολογία, τουρισμός, ιατρικές υπηρεσίες, πληροφορική) με στόχο την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας από τις ομάδες αποφοίτων εκπαίδευσης που βρίσκονται σε πλεόνασμα στη χώρα (μια συστηματική μελέτη μπορεί να προσδιορίσει αυτές τις ομάδες αποφοίτων).
 8. Μικρομεσαίοι: Στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να συγκρατηθεί η απασχόληση αποφεύγοντας νέες απολύσεις, με την παροχή προγραμμάτων συμβουλευτικής σε τοπικό ή και κλαδικό επίπεδο. Η στήριξη θα μπορούσε να αφορά τρόπους προώθησης των προϊόντων στο εξωτερικό. Πολλές επιχειρήσεις, λόγω μεγέθους, δεν έχουν τις απαραίτητες δομές και δεν προβαίνουν στις αναγκαίες κινήσεις για την επιβίωσή τους.
 9. Νέοι αγρότες: Παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), με ταυτόχρονη επανεξέταση των κριτηρίων κατηγοριοποίησης στο επάγγελμα του αγρότη. Αν η εκμετάλλευση είναι επιτυχής (π.χ. μετά από μία πενταετία), δωρεάν παραχώρηση της γης προς αγροτική χρήση και μόνον, αποκλειστικά στους δικαιούχους (χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης, πώλησης, κτλ.). Υποστήριξη προς τους συμμετέχοντες (συμβουλευτική) σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας.
 10. «Λουκέτα» στην αγορά: Διερεύνηση των επιμέρους λόγων που οδήγησαν στο κλείσιμο επιχειρήσεων, όπως ενδέχεται να είναι η ανεπαρκής επιχειρηματική ικανότητα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 24/1/2014
ΚΕΠΕ: Μελέτες - όχημα νέων βάρβαρων μέτρων
Σε αυτά τα πλαίσια, αποκαλυπτικές είναι και 2 ακόμη μελέτες, αυτή τη φορά από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που δημοσιοποιήθηκαν χτες.
Ανάμεσα σε άλλα προτείνονται και τα παρακάτω «ανατριχιαστικά»:
-- Κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους μέχρι 29 ετών για ένα χρόνο μετά την πρόσληψή τους. Σε αυτό το πλαίσιο καταργείται ο κατώτατος μισθός και για τις ηλικίες από 24-29 έτη.
-- Στα προγράμματα κρατικής επιδότησης του μισθολογικού κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων να προστεθούν «επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ»!
-- Να καταργηθεί η υποχρεωτική απασχόληση των εργαζομένων (συνήθως 6-12 μήνες) μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης των επιχειρηματιών. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, το σημερινό καθεστώς «βάζει εμπόδια στη συμμετοχή των επιχειρήσεων και επομένως θα ήταν σκόπιμο να καταργηθεί ή έστω περιοριστεί».
-- Κατάργηση και «αντικατάσταση» των επιδομάτων ανεργίας με «επίδομα απασχόλησης» στα «πρότυπα της επιταγής εργασίας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συνταξιοδότηση». Πρόκειται για μέτρο ενίσχυσης των επιχειρηματιών με κρατική δωρεά το φτηνό εργατικό δυναμικό.
-- Φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, «ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των νέων θέσεων εργασίας» και επιπλέον η «παραχώρηση έναντι χαμηλού μισθώματος γεωγραφικών εκτάσεων του Δημοσίου».
-- Θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης για όλους τους φοιτητές της Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο με κρατική επιδότηση στους επιχειρηματίες.
-- Επίτευξη διακρατικών συμφωνιών με χώρες εκτός ΕΕ (όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Σουηδία) για την «απορρόφηση ανέργων στη βάση μιας προσεκτικά σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής». Εν προκειμένω ομολογούν και την αδυναμία απορρόφησης των ανέργων στο εσωτερικό της χώρας.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ΚΕΠΕ, «η επίτευξη του νέου αναπτυξιακού προτύπου προϋποθέτει δράσεις και πολιτικές σε επιλεγμένους δυναμικούς κλάδους και οικονομικές δραστηριότητες», όπως τρόφιμα, φάρμακα και καινοτόμες υπηρεσίες Υγείας, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και κατασκευές για ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού, συνδυασμένες σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται δηλαδή για επιλεγμένους τομείς επιχειρηματικής δράσης που υπόσχονται κέρδη στα μονοπώλια που θα τους συγκεντρώσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή