Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Στα ζητήματα της αξιολόγησης τρέχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις:

 Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (εξωτερικός αξιολογητής) έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος (ως 7/10) για υποψηφίους στελέχωσης των 5μελών επιτροπών σε κάθε ΠΥΣΠΕ. Τι είναι οι 5μελής επιτροπές; Οι περιβόητοι ράμπο-αξιολογητές. Σας επισυνάπτω την πρόσκληση. Ποια η...
δουλειά τους;
α)     η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και υπηρεσιών και
β) η εκδίκαση ενστάσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.

Τι κάνουν; Διαβάστε το είναι αποκαλυπτικό

Ως προς την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων 
  1. α) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσουν Εκθέσεις (Ν. 4142.7δ) τις οποίες υποβάλλουν το Συμβούλιο  της Αρχής,  όπου   αξιολογούν  τον βαθμό ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δράσης τους (άρθρο 32 του Ν. 3848), όπως  αυτό  αποτυπώνεται  στις  εκάστοτε εκθέσεις Α.Ε.Ε. των σχολικών  μονάδων, την  τεκμηρίωση  των όσων αναγράφονται σε αυτές και  τα οριζόμενα στο άρθρο 1.9α του Ν. 4142/2013, με σκοπό την τελική αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου ως θετική, θετική υπό όρους και αρνητική (Ν. 4142.8α).
β) Για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. λειτουργούν ως κριτικοί φίλοι προς τη σχολική μονάδα κατά την περίοδο αξιολόγησής της και συνεργάζονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης με τον Σχολικό Σύμβουλο στην ευθύνη του οποίου ανήκει η προς αξιολόγηση σχολική μονάδα. Επισκέπτονται τη προς αξιολόγηση σχολική μονάδα όσες φορές κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση, το Σύλλογο Διδασκόντων,  τον σύλλογο γονέων και τα λοιπά  μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής της κοινότητας. Θέτουν υπόψη τους όσα στοιχεία αυτές κρίνουν απαραίτητα ή ζητηθούν από τα μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., τα οποία διερευνούν,  ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την επαρκή στελέχωσή της με εκπαιδευτικό προσωπικό, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη και ανάπτυξη σε αυτές υποστηρικτικών υπηρεσιών, πρακτικών και θεσμών (π.χ. τα Τμήματα Ένταξης, τα Τμήματα Υποδοχής, Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, συνεργασία εκπαιδευτικών, ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.). Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση των  στρατηγικών στόχων για μείωση της μαθητικής διαρροής, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας και γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του  εκπαιδευτικού  έργου της σχολικής μονάδας.
Μετά τις 7/10 θα στελεχωθούν και θα αρχίσουν να δουλεύουν για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Διαβάστε με προσοχή τι ελέγχουν και τις τρεις αξιολογικές κρίσεις!!!

2) Ετοιμάζεται εγκύκλιος όπου μέχρι 20/10 θα καλεστούν οι σχολικές μονάδες να στείλουν στο Παρατηρητήριο τα σχέδια δράσης και τον προγραμματισμό
3) Θα καλεστούν όσοι διευθυντές δεν έχουν κάνει την εξ αποστάσεως να την κάνουν τώρα
4) Από 4-5/11 και μετά (σημαδιακή ημερομηνία, να καβατζάρουν τις εκλογές των υπηρεσιακών) θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών (μόνο υπηρεσιακή όχι παιδαγωγική). Υπολογίζουν να ολοκληρωθεί μαζί με ενστάσεις σε ένα μήνα
5) Στη συνέχεια έρχεται η αξιολόγηση των υποδιευθυντών από διευθυντές και σχολικούς συμβούλους ώστε
6) από 1/1/ 2015 να ξεκινήσει των εκπαιδευτικών

  • Στα παραπάνω προσθέστε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέο μισθολόγιο που θα εφαρμόζεται από 1/1/2015
Ξεσκίζει το νεοεισερχόμενο και κάνει την εργασία στο δημόσιο αντίστοιχη του ιδιωτικού. Ο βασικής εκπαίδευσης θα παίρνει όσα ο κοινωφελούς εργασίας (425/490)!!! Στον νεοδιόριστο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα 600 καθαρά . Άρση μονιμότητας με διετή αξιολόγηση για το αν θα μείνει στο δημόσιο. Ποσοστό επί των χρόνων και όλο το υπόλοιπο με βάση την αξιολόγηση. Υπάρχει περίπτωση ένα σημαντικό ποσοστό του μισθού (όχι ως αύξηση αλλά ως βάση για να πάρεις κοντά σε αυτά που έπαιρνες με το σημερινό) να είανι με βάση την αξιολόγηση. Αν μια τέτοια εξέλιξη συναντήσει την αξιολόγηση θεωρώ ότι κάνει τον αποφασιστικό απεργιακό αγώνα, μονόδρομο!

  • Ο εργοδοτικός συνδικαλισμός των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ, κατά τη γνώμη μου, μας πάει για σφάξιμο!!! Νομίζω ότι οι κυβερνητικές παρατάξεις έχουν κάνει συμφωνία με το υπουργείο να υπάρξει καθυστέρηση ως τις εκλογές των αιρετών, (την αυτοαξιολόγηση την έχουν χεσμένη και χαμένη) ώστε να πάνε σε εκλογές χωρίς την πίεση της αξιολόγησης και να σαρωθούν όλα μετά. Περιμένουν κιόλας ότι μέχρι τότε και τα δικαστηρία θα έχουν ολοκληρώσει τις απαγορεύσεις τους στην απεργία-αποχή και έτσι θα βγουν στον κλάδο να πουν, τι να κάνουμε, μας επιστράτευσαν, να γίνει και καμιά 24ωρη και έκλεισε ο κύκλος. Έτσι, εξηγούνται οι συναντήσεις με το Λοβέρδο και οι υποτιθέμενες μικροπαραχωρήσεις και η έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο που η πλειοψηφία ουσιαστικά ανακοίνωσε με την ανακοίνωσή της για το πειθαρχικό. Έτσι εξηγείται η παντελής έλλειψη οποιονδήποτε πρωτοβουλιών για την αξιολόγηση, και το γεγονός ότι όλα αυτά τα γνωρίζουν αλλά δεν κάνουν καμία απολύτως προετοιμασία του κλάδου. Πιστεύω ότι εμείς οφείλουμε να αποκαλύψουμε, να συντονίσουμε δράσεις για να σηκωθεί ξανά η μάχη, να οργανωθούμε τα σωματεία, να βγάλουμε ανακοινώσεις, να προετοιμαστούμε για ολομέλεια προέδρων.  
Ντίνα Ρέππα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή