Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΤΗΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ. 
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 30027 ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΤΗΛ: 26410 57872 ΦΑΞ: 26410 28064 
Αγρίνιο 27-08-2012 
Αρ.Πρωτ: 657 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2012 - 2013, στο ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ είναι: 
Για αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, πτυχιούχους Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. πτυχιούχους ΕΠΑΛ . ΕΠΑ.Σ με διάρκεια φοίτησης 4 εξάμηνα. 
1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 
2) ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. 
3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 
Για αποφοίτους Β΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια φοίτησης 2 εξάμηνα. 
1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 
Για αποφοίτους ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, με διάρκεια 1 ΕΞΑΜΗΝΟ. 
( ΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ). 
1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: 
1.ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ή ΠΤΥΧΙΟ) 
2.ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ Η ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ. 
Οι Αιτήσεις των Υποψηφίων Καταρτιζομένων θα .... υποβάλλονται στη Γραμματεία του 
ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ από 03 – 09 - 2012 μέχρι και 10 – 09 - 2012 και από ώρα 09:30 – 13:30 πρωί. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή