Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Να διατηρηθεί μέχρι:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ       Βαθμός Προτεραιότητας:
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                              Μαρούσι, 19-11-2013
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                               Αριθ. Πρωτ. 176027 / Γ2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    
ΤΜΗΜΑ Δ’    
Ταχ. Δ/νση Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα http://www.minedu.gon.gr
Email: to5sde49minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ψαθά Κων/να
Τηλέφωνο:  2010 344 3011
FAX: 210 344 3390                                             
  
       ΠΡΟΣ
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δ.Ε

3. Σχολικές Μονάδες
4. ΕΠΑ.Λ της χώρας (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.
5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 
    Θεσσαλονίκης 153 
    175 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01.

ΣΧΕΤ. : α) Η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 127070/Γ2/03-10-2008 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.


Με τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β), η οποία τροποποιεί την με σχετικό (α) Υ.Α. κατά το μέρος που αφορά τις αναθέσεις των............

εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01, τα εργαστηριακά μαθήματα ορίζονται ως Α’ ανάθεση στους εκπαιδευτικούς του εν λόγω κλάδου. Συνεπώς, καταργείται οποιαδήποτε ρύθμιση των σχετικών (β) και (γ), οδηγία 13 και οδηγίες 2-4-7 αντίστοιχα, που προβλέπει προτεραιότητα ανάθεσης στη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ ή την υποχρεωτική συμμετοχή κλάδων ΠΕ όταν η διδασκαλία γίνεται από δυο (2) εκπαιδευτικούς. Επίσης, μη ισχύουσες θεωρούνται ιδίου περιεχομένου ρυθμίσεις όποιων άλλων εγκυκλίων ή οποιασδήποτε ονομασίας δημοσίων εγγράφων που ενδεχομένως εξακολουθούν και σήμερα να αναπαράγουν εσφαλμένα το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

        Εσωτερική Διανομή:
 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Συμεών Κεδίκογλου
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 4. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.
 5. Τμήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’,
 6. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.
                Τμήματα Β’ & Δ’                

1 σχόλιο:

 1. Επαμεινώνδας Ζμθιάς21 Νοεμβρίου 2013 - 5:15 μ.μ.

  Επιτέλους θα γίνεται τώρα καλή δουλειά στην επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών στα ΕΠΑΛ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή