Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Ο Αρβανιτόπουλος στη Βουλή: Τι κάναμε - ποια είναι τα επόμενα βήματά μας

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος είπε, ανάμεσα σε άλλα, τα παρακάτω την Κυριακή στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΔ΄
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013
....
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι σ’ αυτή την πρακτική και τη στείρα αντιπολίτευση εμείς προτάξαμε ένα συγκροτημένο σχέδιο αναβάθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο παρουσιάσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και υλοποιήσαμε βήμα προς βήμα. Ένα σχέδιο συνολικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, απλούστευσης των λειτουργιών του, αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του, με στόχο την ποιότητα στην εκπαίδευση, αλλά και το δημοσιονομικό νοικοκύρεμα.
Από τον Ιούλιο του 2012, όπως είχαμε δεσμευτεί στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, κάναμε δέκα θεσμικά βήματα μπροστά που διατρέχουν το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Τέσσερις νόμοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και ψηφίστηκαν από τη Βουλή, είχαμε αυτοτελείς διατάξεις σε τέσσερις νόμους άλλων Υπουργείων, τριάντα οκτώ προεδρικά διατάγματα και μία σειρά κοινές υπουργικές αποφάσεις και υπουργικές αποφάσεις που θεσμοθέτησαν τις πολιτικές και στρατηγικές μας επιλογές.

Πρώτον, τον Αύγουστο του 2012 με το ν. 4076 ολοκληρώσαμε το θεσμικό εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεραπεύοντας τις δυσλειτουργίες που καθιστούσαν ανεφάρμοστο το ν. 4009. Θεσμοθετήσαμε τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψήφου κι έτσι πετύχαμε την εκλογή συμβουλίων διοίκησης σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, με μεσοσταθμική συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στο επίπεδο του 80%.

Δεύτερον, το Νοέμβριο του 2012 με τις διατάξεις που συμπεριλάβαμε στο ν. 4093, εξοικονομήσαμε 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη μείωση της γραφειοκρατίας με την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης δεκαπέντε χιλιάδων ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά επίσης κατοχυρώσαμε τα επαγγελματικά δικαιώματα για όλα τα Ελληνόπουλα που ολοκλήρωναν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με έδρα την Ελλάδα.

Τρίτον, τον Ιανουάριο του 2013 με το ν. 4115 δώσαμε τη δυνατότητα στους φοιτητές των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών να μεταγραφούν κοντά στα σπίτια τους, αποδώσαμε προνόμια στους αθλητές για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναβαθμίσαμε και ενεργοποιήσαμε τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τέταρτον, το Μάρτιο του 2013 με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και την έκδοση τριάντα έξι προεδρικών διαταγμάτων αναμορφώσαμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την ενδυνάμωση των ιδρυμάτων και τη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. 
Ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο αυτό δώσαμε στην αναβάθμιση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, των ΤΕΙ, μέσα από την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στα Τεχνολογικά Ιδρύματα. Μαζί με τις αλλαγές στο Επαγγελματικό Λύκειο έχουμε πια μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στην Τεχνολογική Εκπαίδευση, που δεν αποτελεί πια υποβαθμισμένη δεύτερη επιλογή για τους νέους και τις νέες μας, αλλά μιας πρώτης τάξεως επιλογή που προσφέρει δεξιότητες και προσόντα για την αγορά εργασίας, συμβάλλοντας έτσι και στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Πέμπτον, τον Απρίλιο του 2013 με το ν. 4142 και με το προεδρικό διάταγμα που ήδη έχει εκδοθεί εξασφαλίσαμε την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μας μονάδων, αλλά και των εκπαιδευτικών μας μετά από τριάντα χρόνια.

Έκτον, το Μάιο του 2013 μέσα από την πολιτική κινητοποίηση ογδόντα έξι χιλιάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αμυνθήκαμε απέναντι στις επιλογές της ηγεσίας της ΟΛΜΕ και διασφαλίσαμε την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, αποδεικνύοντας ότι πρέπει και μπορούμε να προστατεύουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά τον κόπο των νέων μας και να διασφαλίζουμε έτσι το εθνικό συμφέρον.
Παράλληλα, με διατάξεις στο ν. 4152 αυξήσαμε το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά δύο ώρες εβδομαδιαία.

Έβδομον, τον Ιούλιο του 2013 με την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, αλλά και τις διατάξεις του ν. 4172 ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση των δομών και τη στελέχωση υπηρεσιών εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας. Μετατάξαμε και επανατοποθετήσαμε τεσσεράμισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς από θέσεις που περίσσευαν σε θέσεις που χρειάζονταν.

Όγδοον, το Σεπτέμβριο του 2013 με το ν. 4186 αλλάξαμε το χάρτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικοδομώντας ένα Γενικό Λύκειο που έχει παιδευτική αυτονομία και μετατρέπεται από εξεταστικό φροντιστήριο σε σχολείο γενικής δευτεροβάθμιας παιδείας και εκπαίδευσης. 
Πρωτίστως, όμως, αλλάξαμε θεμελιωδώς την επαγγελματική εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εφαρμόζοντας τον τέταρτο χρόνο μαθητείας καθολικά για όλους τους αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου.
Ένα άλλο σημαντικό βήμα που κάναμε είναι ότι για πρώτη φορά ιδρύσαμε δομές δημόσιας δωρεάν αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ένατον, κάναμε επιμέρους σημαντικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν συνολικά τις πολιτικές εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Αναβαθμίσαμε τα πειραματικά πρότυπα γυμνάσια και λύκεια και δημιουργούμε πρότυπα σχολειά και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αναμορφώσαμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των γυμνασίων. Ενισχύσαμε και αυξήσαμε τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών. Διπλασιάσαμε τους δικαιούχους φοιτητικής μέριμνας, από πενήντα επτά χιλιάδες σε εκατόν δέκα χιλιάδες και εφαρμόζουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σίτισης στα σχολεία μας από ευρωπαϊκά κονδύλια. 
Δώσαμε τη δυνατότητα σίτισης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ζουν μακριά από το σπίτι τους, με στόχο την έμμεση αναπλήρωση της μείωσης των αποδοχών τους. Αυξήσαμε την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ από 27% που ήταν τον Ιούνιο του 2012, σε 48% σήμερα. Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για το ψηφιακό σχολείο. Ιδρύσαμε παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Καταρτίσαμε, τέλος, το εθνικό πλαίσιο προσόντων και αποδώσαμε επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης.

Δέκατον, με την ανασυγκρότηση των δομών, τον περιορισμό της σπατάλης αλλά και τις θεσμικές αλλαγές που προαναφέρθηκαν, μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες κατά 550 εκατομμύρια ευρώ στο Υπουργείο Παιδείας, προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου.

Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το έργο της Κυβέρνησης στον τομέα της παιδείας. Σε δεκαπέντε μήνες έγιναν πολλά για τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

.....

Επόμενες προτεραιότητές μας, στα τέσσερα επόμενα βήματα του Υπουργείου Παιδείας. Ποια είναι αυτά;

Πρώτον, η αντιστοίχιση όλων των τίτλων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλες τις ειδικότητες, ώστε να εναρμονίσουμε σπουδές και αγορά εργασίας, ξεκαθαρίζοντας το θολό τοπίο τριάντα ετών, μία και έξω.

Δεύτερον, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων από μηδενικής βάσης και ο επανακαθορισμός της διδακτέας ύλης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Τρίτον, το νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή που θα καταθέσουμε. Σε αυτόν τον τομέα κάναμε πολλά, διπλασιάζοντας τη φετινή χρονιά τους απασχολούμενους εκπαιδευτικούς και το ειδικό προσωπικό. Αλλά, κακά τα ψέματα, όλα αυτά δεν φθάνουν. 
Γι’ αυτό θα καταθέσουμε ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη βελτίωση της ειδικής αγωγής, όπως έχουμε δεσμευτεί.

Τέταρτον, το νομοσχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογία, γιατί είναι στρατηγική απόφαση αυτής της Κυβέρνησης να συνδέσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και την παραγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή