Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Νέο λύκειο… «φτηνό», «βαρύ», μη «ελκυστικό» και δύσκολο -επιστροφή στο 1950 (Πρακτικό Κλασικό Λύκειο) - αφού τύχει της έγκρισης των δανειστών μας !!!

Μαρiα Ηλιού «…οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όταν θεσμοθετούνται, έχουν συνήθως πίσω τους μία μακρόχρονη ιστορία. Η θεσμοθέτησή τους έρχεται να αποτυπώσει κάποια γενικευμένη συνειδητοποίηση προβλημάτων και αναγκών, θεωρητικές αναζητήσεις, συγκεκριμένες μελέτες και διερευνήσεις τεχνικών και παιδαγωγικών θεμάτων, αναμετρήσεις και συγκρούσεις κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, σειρά ολόκληρων αγώνων. Εκφράζουν δηλαδή, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, μία ιστορική στιγμή και το συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων τη στιγμή αυτή». *Μαρία Ηλιού, Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, Πορεία, Βʹ έκδοση, Αθήνα 1988, σ. 192
Κάπως έτσι, θα πρέπει να ερμηνεύσουμε, αναλύσουμε και να κρίνουμε την.........
πρόταση τόσο για το νέο λύκειο , όσο και για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Η οικονομική κρίση και ο συσχετισμός δυνάμεων, οδηγεί σε τρείς κεντρικές επιλογές στην παρούσα κατάσταση.

1. Στην συρρίκνωση , διάλυση του όποιου κοινωνικού κράτους, που εκφράζεται μέσα από τα κοινωνικά αγαθά, κοινωνικές παροχές, κυρίως την δημόσια παιδεία, υγεία, υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός η μείωση των κρατικών δαπανών και η διάθεση τους ολοκληρωτικά η τμηματικά στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
2. Στην διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων (ασφάλιση, μισθός, σύνταξη, μονιμότητα) με στόχο την συρρίκνωση του εργατικού κόστους, την μείωση του κρατικού τομέα, την πλήρη απελευθέρωση και ελαστικοποίση των συνθηκών εργασίας. Η αναλογία 1:3 δηλαδή ένας εργαζόμενος των 1000 ευρώ με δικαιώματα, τρείς των 300 ευρώ και χωρίς δικαιώματα (κέρδος 100 ευρώ) είναι η απάντηση στο δίπολο ύφεση ανεργία.
3. Την διάλυση κάθε συνδικαλιστικής πολιτικής δύναμης που «εν δυνάμει» θα μπορούσε να προβάλει αντίσταση στις παραπάνω πολιτικές. Αυτό γίνεται μέσω της συκοφάντησης, δυσφήμησης των συνδικαλιστών, της απαξίωσης του ρόλου τους, με πολιτικές «σοκ και δέους», διαίρεσης των εργαζομένων, με στόχο το «ηθικό» της συλλογικής δράσης και αντίστασης.

Όλα τα παραπάνω έχουν εφαρμογή, στην «μεταρρύθμιση» του υπουργείου παιδείας, η οποία σύμφωνα με δήλωση κορυφαίου στελέχους του Υπουργείου είναι στην απόλυτη έγκριση της τρόικας, δηλαδή μια πρόταση τόσο για το νέο λύκειο , όσο και για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, όσο και αν ακούγεται ακραίο, πρέπει να τύχει της έγκρισης των δανειστών μας (αυτοί αποφασίζουν!!!), αφού το ελληνικό κοινοβούλιο, αποτελεί πλέον καρικατούρα κοινοβουλευτισμού.

Η πρόταση για για το νέο λύκειο και για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, εξυπηρετεί
-τους στόχους για συρρίκνωση , διάλυση της δημόσιας παιδείας, την μείωση των κρατικών δαπανών, την διάθεση του δημόσιου σχολείου ολοκληρωτικά η τμηματικά στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
-την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων (ασφάλιση, μισθός, σύνταξη, μονιμότητα) με στόχο την συρρίκνωση του εργατικού κόστους, την μείωση του κρατικού τομέα, την πλήρη απελευθέρωση και ελαστικοποίση των συνθηκών εργασίας.

Ήδη αυτό έγινε με την κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων «φιλέτων» για τους ιδιώτες, την διαθεσιμότητα 2.500 εκπαιδευτικών και την ταυτόχρονη κατάργηση της ειδικότητας τους και θα συνεχιστεί με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και μεταθέσεις του «νέου πλεονάζοντος» προσωπικού.
Σε αυτή την «φιλοσοφία» κινείται το νέο λύκειο, με μόνες απαραίτητες ειδικότητες Φιλόλογους, Μαθηματικούς (που καλύπτουν το 75% των ωρών διδασκαλίας)* την διάσωση κάποιων άλλων ειδικοτήτων οριακά, με την ενοποίηση τους και τον «εξοβελισμό» ειδικοτήτων (πληροφορικής, καλλιτεχνικών, μουσικής, ξένων γλωσσών, τεχνολόγων κ.α) που αποτέλεσαν τον κορμό «νέων γνωστικών αντικειμένων» από την δεκαετία του ΄80. 

Προκείτε για ένα «φτηνό», «βαρύ», μη «ελκυστικό» και δύσκολο για τους πολλούς μαθητές της εργατικής τάξης σχολείο , που μοιάζει με το «βαρετό», «αντιπαιδαγωγικό» «Πρακτικό - Κλασικό Λύκειο» της δεκαετίας του ΄50. Τα γνωστικά αντικείμενα – μαθήματα που θα τόνιζαν το ενδιαφέρον του μαθητή (μουσική , θέατρο, τεχνολογία κ.α) η την κριτική σκέψη (κοινωνικές επιστήμες), απουσιάζουν εντελώς η συρρικνώνονται στο όνομα της «κρίσης». Και φυσικά οι «εξετάσεις» να «κατατρώγουν» την σάρκα και το μυαλό των μαθητών.

Με τμήματα των 27 μαθητών, με «σκασμένους μαθητές» που θα παρακολουθούν συνεχόμενα 7 ώρα, με καθηγητές που θα είναι «εντός εκτός και επί τα αυτά» , με «εξαθλιωμένους οικονομικά» γονείς, χτίζουμε την «Ελλάδα» του «χθες».

Ένα σχολείο «τυφώνας» που θα αφήνει πίσω του «καθηγητές», «μαθητές»… κομμάτια και θρύψαλα, Ένα σχολείο της «ιδεολογίας», «ευρωληγούριδών», «διαφθαρμένων» «σάπιων πολιτικών» που η κοινωνία –δυστυχώς- ακόμα ανέχεται…
*Συγκριτικός Πίνακας ωρών

Α ΤΑΞΗ
%
Β ΤΑΞΗ
%
Γ  ΤΑΞΗ
%
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
11
31,43%
15*
35,71%
34**
40,48%
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
11
31,43%
15*
35,71%
34**
40,48%
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
3
8,57%
2
4,76%
12**
14,29%
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ
2
5,71%
2
4,76%
2
2,38%
ΑΛΛΑ
6
17,14%
8
19,05%
2
2,38%
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2
5,71%
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
35
42
84

ΣΥΝΟΛΟ  Α+Β+Γ  ΤΑΞΗΣ
(1)ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
60
37,27%
(2)ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
60
37,27%
(3)ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
17
10,56%
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ
6
3,73%
(4)ΑΛΛΑ
16
9,94%
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2
1,24%
Σύνολο ωρών
161*Ανάλογα του «προσανατολισμού
** ανάλογα της κατεύθυνσης

(1)ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Ιστορία, Φιλοσοφία , Λατινικά)
(2)ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Άλγεβρα Γεωμετρία Φυσική Χημεία Βιολογία)
(3)ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (οικονομία, κοινωνιολογία, δίκαιο)
(4)ΑΛΛΑ (θρησκευτικά, Φυσική αγωγή ,Ερευνητική Εργασία (Project))

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή