Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

208 οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί στην Αιτωλ/νία-πόσοι μετατάσσονται

Εγκύκλιο για το πλεονάζον προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα απαριθμούνται και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης, τις οποίες οι καθηγητές που πλεονάζουν θα κληθούν να καλύψουν.
Επιπλέον, σε δεύτερη εγκύκλιο αναφέρεται ο αριθμός ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, με διαδικασία.......αιτήσεων προτίμησης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου για την Δυτική Ελλάδα κρίνονται ως υπεράριθμοι 525 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να μεταγάγουν στην πρωτοβάθμια.
Ωστόσο, μεταξύ των ειδικοτήτων βρίσκονται και κάποιες, τα μαθήματα των οποίων δεν διδάσκονται στο Δημοτικό, όπως διοίκησης επιχειρήσεων, θεατρικών σπουδών, κ.ά.

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 της Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την 14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.

Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου για την Δυτική Ελλάδα έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι ο εξής :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αιτωλοακαρνανίας Θεολόγοι 4

Αιτωλοακαρνανίας Γαλλικής 32

Αιτωλοακαρνανίας Αγγλικής 38

Αιτωλοακαρνανίας Γερμανικής 5

Αιτωλοακαρνανίας Καλλιτεχνικών 8

Αιτωλοακαρνανίας Φυσικής Αγωγής 30

Αιτωλοακαρνανίας Μουσικοί 2

Αιτωλοακαρνανίας Πληροφορικής 39

Αχαΐας Θεολόγοι 18

Αχαΐας Φιλόλογοι 35

Αχαΐας Φυσικοί 3

Αχαΐας Γαλλικής 43

Αχαΐας Αγγλικής 17

Αχαΐας Γερμανικής 15

Αχαΐας Καλλιτεχνικών 19

Αχαΐας Οικονομολόγοι 3

Αχαΐας Φυσικής Αγωγής 40

Αχαΐας Νομικών – Πολιτικών Επιστημών 1

Αχαΐας Μουσικοί 21

Αχαΐας Διοίκησης Επιχειρήσεων 6

Αχαΐας Πληροφορικής 35

Αχαΐας Θεατρικών Σπουδών 2

Ηλείας Θεολόγοι 2

Ηλείας Γαλλικής 24

Ηλείας Αγγλικής 25

ΗλείαςΓερμανικής 5

Ηλείας Καλλιτεχνικών 7

Ηλείας Φυσικής Αγωγής 26

Ηλείας Μουσικοί 4

Ηλείας Θεατρικών Σπουδών 16

2. Οι κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο ή ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Αιτωλοακαρνανίας Γερμανικής 5

Αιτωλοακαρνανίας Καλλιτεχνικών 8

Αιτωλοακαρνανίας Φυσικής Αγωγής 5

Αιτωλοακαρνανίας Μουσικοί 2

Αιτωλοακαρνανίας Πληροφορικής 30

Αχαΐας Αγγλικής 20

Αχαΐας Καλλιτεχνικών 19

Αχαΐας Μουσικοί 14

Αχαΐας Πληροφορικής 30

Αχαΐας Θεατρικών Σπουδών 2

Ηλείας Γερμανικής 5

Ηλείας Καλλιτεχνικών 7

Ηλείας Μουσικοί 11

Ηλείας Πληροφορικής 9

Ηλείας Θεατρικών Σπουδών 16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά διεύθυνση εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητας ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αιτωλοακαρνανίας Γερμανικής 5

Αιτωλοακαρνανίας Καλλιτεχνικών 8

Αιτωλοακαρνανίας Φυσικής Αγωγής 5

Αιτωλοακαρνανίας Μουσικοί 2

Αιτωλοακαρνανίας Πληροφορικής 30

Αχαΐας Αγγλικής 20

Αχαΐας Καλλιτεχνικών 19

Αχαΐας Μουσικοί 14

Αχαΐας Πληροφορικής 30

Αχαΐας Θεατρικών Σπουδών 2

Ηλείας Γερμανικής 5

Ηλείας Καλλιτεχνικών 7

Ηλείας Μουσικοί 11

Ηλείας Πληροφορικής 9

Ηλείας Θεατρικών Σπουδών 16

2. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας, ανά περιφερειακή διεύθυνση είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΦΟΡΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση Αιτωλοακαρνανίας 2

Διεύθυνση Αιτωλοακαρνανίας 5

Διεύθυνση Αιτωλοακαρνανίας 3

ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας 2

ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας 2

ΙΕΚ Αιτωλοακαρνανίας 5

Διεύθυνση Αχαΐας 5

Διεύθυνση Αχαΐας 4

Διεύθυνση Αχαΐας 1

Διεύθυνση Αχαΐας 1

ΙΕΚ Αχαΐας 3

ΙΕΚ Αχαΐας 4

ΙΕΚ Αχαΐας 2

Διεύθυνση Ηλείας 2

Διεύθυνση Ηλείας 5

ΙΕΚ Ηλείας 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή