Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Αίτηση ανάληψης υπηρεσίας για όσους είναι σε διαθεσιμότητα

Αίτηση

ΠΡΟΣ

                         Τον Δ/ντή………………….

Του (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ειδικότητα)

Είμαι καθηγητής/τρια διορισθείς / θείσα την στην ειδικότητα και ασκώ μέχρι και σήμερα - και ειδικότερα μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Ν 4172/2013- προσηκόντως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. 

Με την παρούσα αιτούμαι την ανάληψη υπηρεσίας και ένταξής μου στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διότι: 
1) Δεν μου κοινοποιήθηκε ποτέ η διαπιστωτική πράξη αλλαγής του εργασιακού μου καθεστώτος (για όσους δεν έχουν πάρει) 

2) Το άρθρο 82 του Ν 4172/2013 προσκρούει στα άρθρα 2, 4, 5 22 και 25 του Σ.

3) Η παροχή εργασίας μου είναι νόμιμη και κοινωνικά επιβεβλημένη 

4) Οποιαδήποτε άρνηση ανάληψης της υπηρεσίας ή παραλαβής της παρούσας αιτήσεως είναι μη νόμιμη και για το λόγο αυτό ελεγκτέα.

…..……..…… 2/9/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή