Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπό το πρίσμα του νέου νόμου, υπάρχουσα κατάσταση, προοπτικές - Ημερίδα

Σάββατο, 19 Οκτώβριος, 2013 - 09:00
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.)

ΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37-41 & ΜΥΛΛΕΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2013 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
09:00 – 09:30 Προσέλευση – Εγγραφές
09:30 – 09:50 Χαιρετισμοί – Έναρξη

1η Συνεδρία
Προεδρείο Χ. Τσαρτσώλης – Κ. Αδριανουπολίτης – Γ. Τσιρώνη
09:50:10 :20 Το Νέο Επαγγελματικό Λύκειο και τα Ε.Κ. (πρώην Σ.Ε.Κ.)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μακρυγιάννης, Διευθυντής Ε.Κ. Νίκαιας
10:20 – 10:50 Επίπεδα Προσόντων – Πιστοποίηση – Μαθητεία.
Εισηγητής: Δρ Λουκάς Ζαχείλας, Senior Expert του Cedefop σε θέματα προσόντων 
και μαθησιακών αποτελεσμάτων
10:50 – 11:20 Η επικίνδυνη ανάμιξη Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – Μαθητείας. Οι Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Εισηγητής: Κων/νος Αδριανουπολίτης, Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
11:20 – 12:20 Συζήτηση
12:20 – 12:50 Διάλειμμα – καφές

2η Συνεδρία
Προεδρείο Δ. Μανωλάς – Β. Αγγελόπουλος – Α. Πασσάς
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μετά τα νέα μέτρα
(διαθεσιμότητα-μετατάξεις-αποσπάσεις κλπ.). Προοπτικές - Προτάσεις
Εισηγητής: Βλάσης Κουτσούκος, Τεχνολόγος οχημάτων
12:50 – 13:20 Τα δημόσια και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μετά τις πρόσφατες αλλαγές. Υπάρχουσα κατάσταση -
Προοπτικές.
Εισηγήτρια: Γεωργία Τσιρώνη, τ. Διευθύντρια Ι.Ε.Κ. Κορυδαλλού (σε διαθεσιμότητα) 
13:20 – 13:50 Η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση υπό το πρίσμα του νέου Νόμου.
Εισηγήτρια: Ελένη Μαστοράκη, τ. Διευθύντρια Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας Αιγάλεω
(σε διαθεσιμότητα) 
13:50 – 15:00 Συζήτηση – συμπεράσματα.
15:00 Κλείσιμο της Διημερίδας - Παραλαβή βεβαιώσεων 

Όλοι οι εισηγητές είναι μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
http://www.alfavita.gr/ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή