Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Απουσιολόγιο για δασκάλους και καθηγητές – Θα καταγράφεται η ώρα άφιξης και αναχώρησης κάθε εκπαιδευτικού

- Αρμόδιος για την καθημερινή τήρηση του απουσιολόγιου θα είναι ο διευθυντής κάθε σχολείου
- Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή
- Ποιες αλλαγές προβλέπονται στην ίδια ρύθμιση
Η καθημερινή τήρηση “Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού” της δημόσιας εκπαίδευσης προβλέπεται με ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο......του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρει το ΕΘΝΟΣ, ο διευθυντής κάθε σχολείου και προϊστάμενος κάθε άλλης υπηρεσιακής μονάδας του υπουργείου είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση του “ατομικού δελτίου παρουσίας προσωπικού” όπου θα αναγράφονται:
-το ωράριο εργασίας δασκάλων και καθηγητών (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης)
-τα ονόματα των εκπαιδευτικών ου απουσιάζουν και ο λόγος της απουσίας 
Αυτή η διαδικασία θα γίνεται κάθε μέρα από τον διευθυντή κάθε σχολείου και με ευθύνη του τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο σύστημα του υπουργείου Παιδείας.
Το υπουργείο παιδείας θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου.
Στην ίδια ρύθμιση προβλέπονται επίσης οι εξής αλλαγές:
-Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί α' βάθμιας και β' βαθμιας εκπαίδευσης μπορούν να τοποθετούνται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή, σε άλλη περιοχή μετάθεσης απο αυτήν που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης
-Οι ωρομίσθιοι μπορούν να απασχολούνται με υπερωριακή απασχόληση έως 40% του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησής τους
- Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περιφερειακές διευθύνσεις δύναται, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης να αποσπώνται για την άσκηση διοικητικού έργου σε Δομές Δια βίου Μάθησης, σε ΙΕΚ, σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή