Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΛΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΛΜΕ
Αθήνα, Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» 30/6/13 – 3/7/2013
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

9.30 – 11:00 Εγγραφές συνέδρων
11.00 –14.00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Έναρξη - Διαπίστωση Απαρτίας
Εκλογή μόνιμου Προεδρείου
Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. ΟΛΜΕ
Χαιρετισμοί εκπροσώπων συνδικαλιστικών – εκπαιδευτικών Οργανώσεων (5΄)
14.00 – 16.00 Διάλειμμα για φαγητό


16.00 – 21.00 Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Πληρεξουσίων

Εκλογή Οικονομικής Ελεγκτικής Επιτροπής
Εκλογή Επιτροπής Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Συζήτηση - Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (15΄)
Οικονομικός Απολογισμός ΟΛΜΕ (5΄)
Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής (5΄)
Οικονομικός Προϋπολογισμός (5΄)
Έκθεση Οικονομικής Ελεγκτικής Επιτροπής (5΄)
Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. ΚΕΜΕΤΕ (10΄)
Οικονομικός Απολογισμός ΚΕΜΕΤΕ (5΄)

Έκθεση Πεπραγμένων των Αιρετών Συμβούλων
του ΚΥΣΔΕ (10΄ + 10΄)
Πρόταση διαγραφής της ΕΛΜΕ Προτύπων από τη δύναμη της ΟΛΜΕ

Έλεγχος πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΛΜΕ από τους αντιπροσώπους (5 λεπτες ομιλίες)
21.00 Φαγητό
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013
9.00 - 12.00 Έλεγχος πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΛΜΕ από τους αντιπροσώπους (10 λεπτες ομιλίες εκπρ/πων 

Παρατάξεων, 5 λεπτες ομιλίες συνέδρων)
12.00 – 14.00 Διεθνής συνάντηση με ομιλίες των εκπροσώπων των Ξένων Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (αυτόματη μετάφραση)

14.00 - 16.00 Διάλειμμα για φαγητό

16.00 – 19.00 Έλεγχος πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΛΜΕ από τους αντιπροσώπους (10 λεπτες ομιλίες εκπρ/πων

Παρατάξεων, 5 λεπτες ομιλίες συνέδρων)

19.00 – 21.00 Δευτερολογία μελών Δ.Σ. – Τοποθέτηση Προέδρου
21.00 Φαγητό
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ – ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

9.00 – 14.00 Συζήτηση για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών (Εκπαιδευτικά – Οικονομικά –

Συνταξιοδοτικά – Εργασιακά – Οργανωτικά)

Εισηγήσεις - Τοποθετήσεις Αντιπροσώπων – Προτάσεις

(10 λεπτες ομιλίες εκπρ/πων

Παρατάξεων, 5 λεπτες ομιλίες συνέδρων)

14.00 – 16.00 Διάλειμμα για φαγητό
16.00 - 19.00 Συζήτηση για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών (Εκπαιδευτικά – Οικονομικά –

Συνταξιοδοτικά – Εργασιακά – Οργανωτικά)

Εισηγήσεις - Τοποθετήσεις Αντιπροσώπων - Προτάσεις

(10 λεπτες ομιλίες εκπρ/πων

Παρατάξεων, 5 λεπτες ομιλίες συνέδρων)
19.00 – 20.30 Διάλειμμα για φαγητό

20.30 – 23.00 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού

Έγκριση οικονομικού Προϋπολογισμού

Πολιτική – Συνδικαλιστική Απόφαση

Πορίσματα – Ψηφίσματα 16ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ

Ψηφοφορίες
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013
10:00 – 18.00 Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. ΟΛΜΕ, ελεγκτικής 

επιτροπής και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή