Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Το νέο Π.Δ. για τις αναγκαστικές μεταθέσεις

Το νέο Π.Δ. για τις αναγκαστικές μεταθέσεις 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ) 
Το νέο Π.Δ. για τις αναγκαστικές μεταθέσεις περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του, στο άρθρο 1, παρ.2: 
«Οι εκπαιδευτικοί …… πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούνεφόσον, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 του άρθρου 15, 7 και 12 του άρθρου 14 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) καθώς και των δύο πρώτων....
εδαφίων της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), είναι περισσότεροι από τις κατανεμημένες στην οικεία περιοχή οργανικές θέσεις του κλάδου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του κλάδου και της ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στους οποίους ανήκουν και παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα» ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ). 

Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ενός οργανικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΟΣΟ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

Το άρθρο 14 (παρ.7) Π.Δ. 50/1996 αναφέρει ΡΗΤΑ για τους οργανικά υπεράριθμους που δεν λύνουν την υπεραριθμία τους: 

« … Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. …..»
Το τελικό ΠΔ κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή