Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ

Σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
Το σχέδιο περιέχει αλλαγές, οι οποίες έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, όπως να λειτουργούν ειδικότητες με διαφορετικό ύψος διδάκτρων, από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, ή να μπορούν να τοποθετούνται στις διευθυντικές θέσεις ακόμη και ιδιώτες.
Ιδιαίτερα όσον αφορά στα δίδακτρα τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι καταρτιζόμενοι δηλώνουν ότι θα πρέπει να παραμείνουν ενιαία για όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, έτσι ώστε η επιλογή ειδικότητας και ΙΕΚ να γίνεται με κριτήρια τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδόσεις και όχι...με βάση την οικονομική δυνατότητα του καταρτιζόμενου.
Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν και τις αντιδράσεις όλων των νυν Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημοσίων ΙΕΚ, οι οποίοι υπογράφουν κοινή ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη την αναφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης ιδιώτη σε θέση Διευθυντή Δημοσίου Ι.Ε.Κ. και σημειώνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Δυστυχώς αντί αυτού, το μόνο βήμα και ο μόνος παρεμβατικός ρόλος ο οποίος τους εδόθη, ήταν ο ρόλος του κοινού σχολιαστή στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., επί ενός σχεδίου κειμένου, το οποίο κάποιοι άλλοι συνέταξαν και, αν μη τι άλλο, ο χειρισμός του θέματος στο σύνολό του προσβάλλει και απαξιώνει πρωτίστως τον θεσμό του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. και δευτερευόντως τα πρόσωπα τα οποία τον υπηρετούν και το έργο που προσφέρουν.

-Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας δημιουργεί προβληματισμούς και γεννά έντονες ανησυχίες, όσον αφορά το σκέλος της στελέχωσης των Δ.Ι.Ε.Κ., με το αριθμητικά απαιτούμενο και ποιοτικά απαραίτητο προσωπικό για το έτος κατάρτισης 2013 - 2014 και της επικείμενης μετάβασης των Δ.Ι.Ε.Κ. στις Περιφέρειες.

-Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Ι.Ε.Κ. βιώνουν καθημερινά τη ζοφερή πραγματικότητα στον χώρο της κατάρτισης, γνωρίζοντας τα προβλήματα στην πραγματική τους διάσταση και όχι σε θεωρητικό επίπεδο. Θα ήταν λογικό και αναμενόμενο να ζητείται και να ακούγεται η γνώμη και οι προτάσεις τους για όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν στο χώρο που διευθύνουν.
Θεωρούμε αναγκαία την αξιοποίηση της εμπειρίας των στελεχών της κατάρτισης, όπως είναι οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι θέλουν και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά και να στηρίξουν οποιαδήποτε προσπάθεια κινείται πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση.

-Αντίθετα δημιουργούν ανησυχία, προβληματισμό και αβεβαιότητα στον χώρο της δημόσιας κατάρτισης, ο οποίος όχι μόνο δεν ενδείκνυται για πειραματισμούς, αλλά ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες χρήζει ενίσχυσης και προστασίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Πώς θα καθορίζονται τα δίδακτρα σε κάθε περίπτωση

-Για την παρακολούθηση ενός προγράμματος Α.Ε.Κ. σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Παιδείας το ύψος:
-Των διδάκτρων ανά ειδικότητα
-Των διδάκτρων ανά Θ.Ε. σε περίπτωση επανάληψης παρακολούθησης Θ.Ε.
-Των διδάκτρων ανά Θ.Ε. σε περίπτωση παρακολούθησης μεμονωμένων Θ.Ε.
-Των εξέταστρων, σε περίπτωση επανεξέτασης Θ.Ε.
-Τα δίδακτρα είναι δυνατό να διαφοροποιούνται ανά Περιφέρεια, ανά ειδικότητα, ανά εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με το είδος του προγράμματος (εξ αποστάσεως ή διά ζώσης), ανά μάθημα κ.α. σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
-Τα δίδακτρα είναι δυνατό να διαφοροποιούνται και ανάλογα με την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση και με τις ειδικές ανάγκες των καταρτιζομένων (οικονομικά ασθενείς, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ κ.ά.), σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Παιδείας.
-Τα δίδακτρα δεν διαφοροποιούνται με βάση το εάν οι καταρτιζόμενοι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή μη.
-Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται το κόστος αναλωσίμων, υλικών εργαστηρίων και κάθε άλλο κόστος συναρτώμενο με την παροχή της κατάρτισης. Καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση δεν είναι δυνατό να προστεθεί εκ των υστέρων, εκτός των ήδη ορισθέντων διδάκτρων.
-Τα δίδακτρα μπορούν να καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: (α) Πρώτη δόση: 40% με την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής, (β) Δεύτερη δόση: 30% πέντε εβδομάδες μετά την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής, (γ) Τρίτη δόση: 30% έντεκα εβδομάδες μετά την εγγραφή ή την ανανέωση εγγραφής.
-Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος διακόψει με υπαιτιότητά του τη φοίτηση, τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί εν μέρει ή στο σύνολό τους δεν επιστρέφονται.
-Σε περίπτωση μετεγγραφής καταρτιζομένου σε Ι.Ε.Κ. άλλης Περιφέρειας και εφόσον τα δίδακτρα διαφοροποιούνται, ο καταρτιζόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το ύψος των διδάκτρων που ισχύει στην Περιφέρεια στην οποία μετεγγράφεται.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή