Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ: Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών - Λύση Υπεραριθμιών

Σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων που καταρτίσθηκαν με την αριθ. 17/14-06-20132 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας και οι οποίοι περιέχουν αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα με βάση την 1η ανάθεση μαθημάτων.


Συνημμένα: 
1 σχόλιο:

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή