Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

200 Θέσεις Εκπαιδευτών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

200 Εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων θα προσληφθούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 200 εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων εξέδωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να....είναι απαραιτήτως ενταγμένοι στο υπομητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει με βάση τη διαθεσιμότητά τους και τις χωροταξικές ανάγκες της υλοποίησης του έργου. Οι εν λόγω εκπαιδευτές, έπειτα από εκπαίδευση διάρκειας 30 διδακτικών ωρών (22 ώρες εξ αποστάσεως και 8 ώρες σε μια συνάντηση), θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων.

Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας 2-3 μηνών, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο στέλουν με συστημένη επιστολή έως και τις 29 Αυγούστου τις αιτήσεις τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Παράρτημα Αθήνας, Λεωφόρος Συγγρού 23,117 43 Αθήνα.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν: Βιογραφικό σημείωμα, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ένταξη στο υπομητρώο πιστοποημένων εκπαιδευτών εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 

(Τα Νέα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή