Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Νέο εργαλείο αξιολόγησης στα σχολεία

Ιστορικό

Η ευρωπαϊκή επιτροπή πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των επιστημών στην εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καινοτομία, με περίπου 20 εκατομμύρια νέες, υψηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας να αναμένονται να δημιουργηθούν μέχρι το 2020.
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που τέθηκε από την Κομισιόν το 2007 συνέστησε την αναδιοργάνωση της διδασκαλίας των θετικών επιστημών στα ευρωπαϊκά σχολεία με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού και την έμπνευση της μελλοντικής γενιάς των μαθητών της επιστήμης.
Τα σχολεία στην Ευρώπη θα είναι σε θέση να αξιολογούν τη γνωστική επάρκεια των μαθητών τους στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις .....
επιστήμες έναντι των κορυφαίων εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως μέσω ενός νέου εργαλείου, που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει αυτό το νέο εργαλείο βάσει ενός προγράμματός του, που αφορά στην Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA), έτσι ώστε να βοηθήσει τα σχολεία στην προσπάθεια αξιολόγησης των μαθητών τους. Το εν λόγω εργαλείο, που προορίζεται για την αξιολόγηση νέων ηλικίας 15 ετών, θα δώσει στους εκπαιδευτικούς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων και της στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών από ότι οι συνηθισμένοι τρόποι εξέτασης, έτσι ώστε να εργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Η Ευρώπη, σε σύγκριση με την Ασία και άλλες περιοχές του κόσμου, υστερεί σε αριθμό αποφοίτων στις τεχνικές επιστήμες και τα μαθηματικά, γεγονός που θα οδηγήσει σε έλλειψη ειδικευμένων μηχανικών στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ενσωμάτωση των επιστημών στην εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καινοτομία, με περίπου 20 εκατομμύρια νέες, υψηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας να αναμένονται να δημιουργηθούν μέχρι το 2020.

Η αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στις τρεις αυτές περιοχές είναι ένας από τα 5 βασικούς στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τον οποίο η Επιτροπή θεωρεί ως «μια σημαντική πρόκληση» δεδομένης της ήδη ισχύουσας τάσης. Ο στόχος είναι μέχρι το 2020, να περιοριστούν οι μαθητές ηλικίας 15 ετών που κατατάσσονται στην κατηγορία «χαμηλών επιδόσεων» στις βασικές αυτές γνώσεις σε ποσοστό λιγότερο του 15%, όπως προκύπτει από τις καταμετρήσεις που πραγματοποιεί η PISA μέσω δοκιμών. 

Η επιστήμη της πληροφορικής

Το νέο εργαλείο αξιολόγησης του ΟΟΣΑ έρχεται μέσω εκκλήσεων για τη διεύρυνση του πεδίου εστίασης των αξιολογήσεων από την πλευρά των σχολείων, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η επιστήμη της πληροφορικής ως κεντρική ικανότητα, μαζί με την ανάγνωση και τα μαθηματικά.

Ο Alfred Spector, ο αντιπρόεδρος έρευνας στην Google, τη γιγαντιαία μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου, είπε σε ένα φόρουμ καινοτομίας που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 26 Μαρτίου, ότι κρίνεται αναγκαίο να κατανοήσουν τα παιδιά πως η επιστήμη της πληροφορικής αποτελεί μέρος της βασικής τους εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση να συμβαδίσουν με γρήγορο ρυθμό με την τεχνολογική πρόοδο.

Ο Spector δήλωσε ότι η επιστήμη της πληροφορικής εξελίσσεται ταχύτατα, με τους υπολογιστές να έχουν την ικανότητα πλέον να σκέφτονται μόνοι τους για τον εαυτό τους, και ότι τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να περιηγούνται σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο.

Το αίτημα αυτό υιοθετήθηκε και από την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, την επίτροπο για την εκπαίδευση και τη νεολαία.

«Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα έχουν μείνει πίσω. Κινούμαστε με αργό ρυθμό γύρω από την τεχνολογία. Πρέπει να αντιδρούμε πιο γρήγορα και άμεσα», δήλωσε στο φόρουμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή