Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

SOS Σφαγή αδιόριστων, ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ανεξέλεγκτες μεταθέσεις μονίμων


Με το μεσοπρόθεσμο που έχει ήδη κατατεθεί και πάει για ψήφιση την Τετάρτη με τη διαδικασία του επείγοντος: 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Τροποποίηση 3848/10, α.2, παρ.1:
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΟΣ! ΣΦΑΓΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ, ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ;) ΜΟΝΙΜΩΝ 
Με το μεσοπρόθεσμο που έχει ήδη κατατεθεί και πάει για ψήφιση την Τετάρτη με τη διαδικασία του επείγοντος.....

Η τροποποίηση αυτή αντικαθιστά την παρ.1, α.2 του 3848/2010 που έλεγε:


ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΣΟΣ!

το στοιχείο δ, παρ. 10 και η παρ. 14 του α. 9 του 3848/10 καταργούνται. Οι καταργημένες παρ. έλεγαν τα εξής:


Ωστόσο, διατηρείται το ακόλουθο:

Περί κριτηρίων μετάθεσης εκπαιδευτικών α’θμιας και β’θμιας.

Το α.16, Κεφ. Β, παρ.1α που αντικαθίσταται έλεγε τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται:

α) Για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του δημοσίου

Δηλαδή, θα μας μεταθέτουν όταν γουστάρουν και όπου γουστάρουν και αν αρνηθούμε 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή