Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Μεσολόγγι

Πέντε Τμήματα θα λειτουργήσουν στο Κέντρο από τον Μάρτιο, με θεματικά πεδία το διαδίκτυο, την τοπική Ιστορία, Αγγλικά, Γαλλικά και περιβάλλον
Αναλυτικά, ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενους ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), θα υλοποιήσουν από τον Μάρτιο, αρχικά, τα.....παρακάτω τμήματα από τα συνολικά 70 περίπου :
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ 7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ 8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενηλίκους και θα υλοποιηθούν σε όλο το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 12-20 ατόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Φάβρου 3, δίπλα στα Δικαστήρια, τηλέφωνο: 26310-25561 και 26310-22180.
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι αντίστοιχα της ανάρτησης και να μην θίγουν την προσωπικότητα κανενός πολίτη.
Ευχαριστώ για τη Συμμετοχή